MCS

     Санамж:


  1. Анкетыг бөглөхдөө бүх асуултанд тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байхыг хүсье.
  2. Цээж зураг хавсаргах шаардлагатай.
  3. Та монгол фонтоор бичнэ үү.
  4. Улаан хүрээтэй талбарыг заавал бөглөх шаардлагатайг анхаарна уу.
  5. Компани өргөдлийг хүлээн авснаар ажилд орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.
М-Си-Эс Группын албан хэрэгцээнд зориулав
Таны сонирхож буй ажил
  Компани Алба/Нэгж Ажлын байр
 
v
v
v
       
Та үндсэн мэргэжлээс гадна ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхолтой вэ?
  Компани Алба/Нэгж Ажлын байр
1.
v
v
v
 
 
Хөдөө орон нутагт ээлжийн зохицуулалтаар ажиллах боломжтой эсэх:
...
1. Ургийн овог:
2. Эцэг/Эхийн нэр:
3. Өөрийн нэр:
4. Хүйс:
5. Төрсөн огноо:
v
6. Оршин суугаа хот:
7. Регистерийн дугаар:
8. Жолооны үнэмлэхний дугаар:
9. Гэрийн хаяг:  
    Хот аймаг:
v
    Сум дүүрэг:
v
    Баг хороо:
    Хороолол гудамж:
    Байр хашаа:
    Тоот:
 
10. Утас (Гэр):
11. Утас (Гар):
12. Утас (Ажил):
13. Утас (Бусад):
14. И-Мэйл:
  • Файл хуулахдаа зөвхөн зурган файл хавсаргах хэрэгтэй(Зөвшөөрөгдсөн зургийн төрөл: jpeg, gif).
  • Файл тус бүрийн хэмжээ 1MB-аас хэтрэхгүй байх.
  • Файл хуулахдаа зурган файлаа сонгоод хуулах товчийг дарна уу.
Таны зураг:
Clear selectionBrowse...
Хуулах
Та анкетын хамт өөрийн CV, Resume, Cover Letter -г
нэмэлт байдлаар хавсаргаж болно:
Clear selectionBrowse...
Хуулах
...
15. Ерөнхий боловсрол
Улс Хаана/
Аймаг, Хот/
Сургуулийн нэр Элссэн он Төгссөн он Боловсролын түвшин Дүнгийн голч
v
v
v
v
 
Дээд, тусгай мэргэжлийн боловсрол (Та төгссөн болон одоо суралцаж байгаа сургууль, мэргэжил, дүнгийн мэдээллийг оруулна уу)
Улс Хот, Аймаг Сургуулийн нэр Элссэн он Төгссөн он Эзэмшсэн мэргэжил Боловсролын төрөл Боловсролын түвшин Дүнгийн голч
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
...
16. Гадаад хэлний мэдлэг
Гадаад хэлний нэр Үзсэн хугацаа Ярьсныг ойлгох Өөрөө ярих Уншиж ойлгох Бичиж орчуулах
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
...
17. Бусад. M-Си-Эс Групп-д танил, найз, хамаатан садан ажилладаг эсэх
Таны юу болох Овог нэр Хэлтэс Албан тушаал Холбоо барих утас
...
18. Таны ажлын туршлага (Одоо эрхэлж буй ажлаасаа эхлэн бөглөнө үү)
1. Байгууллагын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Эрхэлж байсан албан тушаал Ажилд орсон огноо Гарсан огноо Сарын цалин
v
v
Таны ажлын үндсэн үүрэг Таны гаргаж байсан амжилтууд
Байгууллагын удирдах албан тушаалтны: Ажлаас гарсан шалтгаан
Нэр Албан тушаал Утас
 
2. Байгууллагын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Эрхэлж байсан албан тушаал Ажилд орсон огноо Гарсан огноо Сарын цалин
v
v
Таны ажлын үндсэн үүрэг Таны гаргаж байсан амжилтууд
Байгууллагын удирдах албан тушаалтны: Ажлаас гарсан шалтгаан
Нэр Албан тушаал Утас
 
3. Байгууллагын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Эрхэлж байсан албан тушаал Ажилд орсон огноо Гарсан огноо Сарын цалин
v
v
Таны ажлын үндсэн үүрэг Таны гаргаж байсан амжилтууд
Байгууллагын удирдах албан тушаалтны: Ажлаас гарсан шалтгаан
Нэр Албан тушаал Утас
 
4. Байгууллагын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Эрхэлж байсан албан тушаал Ажилд орсон огноо Гарсан огноо Сарын цалин
v
v
Таны ажлын үндсэн үүрэг Таны гаргаж байсан амжилтууд
Байгууллагын удирдах албан тушаалтны: Ажлаас гарсан шалтгаан
Нэр Албан тушаал Утас
 
5. Байгууллагын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Эрхэлж байсан албан тушаал Ажилд орсон огноо Гарсан огноо Сарын цалин
v
v
Таны ажлын үндсэн үүрэг Таны гаргаж байсан амжилтууд
Байгууллагын удирдах албан тушаалтны: Ажлаас гарсан шалтгаан
Нэр Албан тушаал Утас
...
19. Таны хүсч буй цалингийн хэмжээ: Доод(₮)
+
-
- Дээд(₮)
+
-
...
20. Таны ажил мэргэжил, туршлага, ур чадварын талаар тодорхойлолт өгөх хүний мэдээлэл
Тодорхойлолт гаргах хүний нэр Байгууллагын нэр Албан тушаал Утас И-мэйл
...
21. Таны мэргэжлээрээ болон бусад чиглэлээр хамрагдаж байсан сургалтууд
Хаана /Гадаад, дотоод/ Хэдэн онд Ямар чиглэлээр Үргэлжилсэн хугацаа
v
v
v
v
...
22. Гэр бүлийн байдал (Ам бүлд хамт амьдардаг хүмүүс)
Таны хэн
болох
Овог Нэр Төрсөн
он
Төрсөн аймаг,
хот
Мэргэжил Одоо ажиллаж
байгаа байгууллагын
нэр
Одоо эрхэлж буй
ажил, албан тушаал
Утас
v
v